Citaten: dagelijkse gedachten

- In 2003 nam ik een reeks dagelijkse gedachten hier over:

Trouw
Trouw zijn aan jezelf is de hoogste vorm van trouw die je bereiken kunt.

Vreugde
Vreugde is wie we zijn als we niet in beslag worden genomen door iets anders.
Charlotte Joke Beck

Blind
Wie zichzelf niet ziet, blijft ook blind voor de ander.
Osiris

Schoonheid
Schoonheid ontstaat door zuivering van overtolligheden.
Michelangelo

Geluk
Wie niet gelukkig is waar hij is, zal het ook niet zijn waar hij heen gaat.
Koos van Zomeren

Wonden
Wie op wraak zint, houdt zijn eigen wonden open.

Struikelen
Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen.
Confucius

Ongunstige wind
Voor wie niet weet naar welke haven hij wil zeilen, is elke wind ongunstig.

Ontwakende gedachten
Een gedachte kan niet ontwaken zonder andere te wekken.
Marie von Ebner

Verbinding
Een goede relatie is een verbinding, geen mengsel.

Geluk
Geluk is geen zaak van intensiteit, maar van evenwicht, orde, ritme en harmonie.
Thomas Merton, trappist, overl. 1968

Zin geven
De zin van het leven is er zin aan te geven.
Cees Lavertu

Toeval
Het toeval maakt veel fouten goed waar het verstand geen raad mee zou weten.
La Rochefoucauld

Rijkdom
De zekerste rijkdom is het gebrek aan behoeften.

Vriend
Een vriend is wie je tijdens je leven zegt wat anderen na je dood vertellen.
K. Jonckheere

Onrecht
Onrecht doet dikwijls hij die iets niet doet.
Marcus Aurelius

Geleend
We hebben de wereld niet gekregen van onze ouders, maar geleend van onze kinderen.
Heinrich Böll

Gezicht
Een kenmerk van een gelukkig hart is een vrolijk gezicht.
Toon Hermans

Eerder
Wacht niet tot later. Als later iets eerder komt, ben je te laat.
Inez, Den Helder

Hulp
Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je een fout ziet, bied dan hulp aan.
Nelson Mandela

Verstand en hart
Het verstand waarschuwt ons wat we moeten vermijden. Het hart zegt ons wat wij moeten doen.
J. Joubert

Plannen
Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt.
John Lennon

Vreugde
Vreugde is wie we zijn als we niet in beslag worden genomen door iets anders.
Charlotte Joke Beck

Dromen
Wanneer je niet meer kunt dromen, ben je dan nog wel wakker?
R. van der Zande

Deel van het geheel
Het gebrek aan respect ontstaat, als je vergeet dat je een deel bent van het geheel.
Irene van Lippe-Biesterfeld

Duisternis
Het is beter een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis.
Chinees gezegde

Wat naar je toekomt
Hol nooit achter iets aan, maar omhels wat naar je toekomt.
Louis van Dijk

Verandering
Wees zelf onderdeel van de verandering die je in de wereld wilt zien.
Gandhi

Sterk genoeg
Als wij sterk genoeg zijn, blijken wij altijd groter dan de dingen die ons overkomen.
Thomas Merton

Geluk
Dat is het vreemde aan geluk: je maakt het waar of je maakt het stuk.
Stef Bos

Rust
Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddwalen.
Franciscus van Assisi

Veranderen
Velen hebben het over het veranderen van de wereld, slechts weinigen over het veranderen van zichzelf.
Leo Tolstoi

Echoput
Er zijn mensen die alleen praten met anderen die het volkomen met hen eens zijn. Dat is hetzelfde als communiceren met een echoput.

Woede
Denk goed na voor je iets in woede zegt. Boze woorden zijn als stenen; als je ze hebt gegooid, kun je ze nooit meer terugnemen.
Open Doors Magazine

Verandering
Niet elke verandering betekent verbetering en niet elke beweging is vooruit.
Ellen Glasgow

Zonder
Leven is rechtop groeien zonder op je tenen te gaan staan. Leven is een ander overeind helpen zonder een weldoener te zijn.
Manu Verhulst

Je bent je lot ...
Je bent wat je diepe, bezielende wens is. Zoals je wens is, zal je wil zijn. Zoals je wil is, zullen je daden zijn. Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.
Brihadaranyaka Upanishad

Vlakbij
De ware mens weet dat wat ver is, ook vlakbij is te vinden.
Zhang Yong

Houden van
Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.
'Ode aan de ouders'

Uitstralen
Als iemand een vredige, rustige houding ontwikkelt, straalt die uit naar zijn naasten.
Dalai Lama

Leven
Emotioneel lijden betekent niet dat we ziek zijn; het betekent dat we leven.
Miriam Greenspan

Leven
Wie voelt leeft. Wie niet weet wat hij voelt, wordt geleefd.
Carla van der Westen

Verwarring
Verwarring ontstaat als je verstand niet wil horen wat je hart zegt.

Risico
... de tijd kwam dat het risico om een hermetisch gesloten bloemknop te blijven oneindig veel pijnlijker werd dan het risico om tot bloei te komen.
Anaïs Nin

Kennen
Wie zichzelf kent, kent iedereen.
Chinees gezegde

Worden en zijn
Laat hetgeen je bent geworden niet in de weg staan van hetgeen je werkelijk bent.
Yoyo Olivier

In onszelf
Als we iemand haten, dan haten we in zijn beeld iets dat in onszelf huist. Wat niet in onszelf huist, windt ons niet op.
Hermann Hesse in 'Demian'

Het beste
Wat vandaag het ergste lijkt dat je ooit kan overkomen, kan in de toekomst het beste blijken te zijn geweest.
Sacha Gaus

Domino-effect
Wie alles op een rijtje heeft, moet beducht zijn voor het domino-effect.

Stilte en rust
Stilte is uiterlijk, rust is innerlijk.
Gelezen op foto-expositie 'Hemelsbreed' in de kerk in Westerbork, 9 juli 2003

Aangenaam en interessant
De dingen die je met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.
Todd Ruthman

Optimum
De wereld draait niet om het persoonlijk maximum, maar om het optimum van de gemeenschap.
Peter Delahay

Genieten en haast
Wie geniet van het leven heeft geen haast.
Reinier Kamphorst

Crisis en kans
De grootste crisis is ook de grootste kans.
René Diekstra

Geluk en geluk
Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk heeft te danken.
F. Schiller

Op weg gaan
Luisteren is meer dan horen. Luisteren is geen oplossingen geven maar stapvoets met de ander op weg gaan.
(Humanitas)

Verlies
Doe niet iets voor een ander wat je eigenlijk te zwaar valt. Vroeg of laat ga je het diegene verwijten. Zo verlies je niet alleen het geofferde, maar ook nog je liefde.

Karakter
In tijden zonder vooruitgang krijgt karakter een kans.
Een televisiedominee

Rottig verleden
Een rottig verleden geeft je niet een levenslang recht op slachtofferschap.
Germaine Groenier

Woorden en handelen
Het zijn niet onze woorden, maar het is ons handelen wat we aan onze kinderen leren.
E.R. Munford

Verandering
De wind van verandering waait eeuwig.
Willie Nelson

Kijk maar naar jezelf
Wij streven zo naar perfectie dat we vergeten dat imperfectie ook mooi kan zijn. Kijk maar naar jezelf.
Sharon Defares

Genot en geluk
Genot kan je naar je toe graaien, geluk niet.

Toenadering
Als je toenadering zoekt, zijn verwijten niet het juiste middel.
Marjan Rikkers

Overtuiging
Nee zeggen vanuit je diepste overtuiging is beter dan ja zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden.
Mahatma Gandhi

Gelukkig zijn
Geen mens kan duizend dagen achtereen gelukkig zijn, zoals geen bloem duizend dagen achtereen kan bloeien.
Chinees gezegde

Grote doelen
Grote doelen en kleine zielen gaan niet samen.
Jawaharlal Nehru

Met je hele hart
Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart.
Kees Tollens

Mopperstem
Ik hoor aan je mopperstem dat je ongelukkig bent.
Ernie uit Sesamstraat

Openstellen
Uzelf openstellen is de beste manier om ervoor te zorgen dat een ander zich openstelt.
Ivan Hoffman

Nieuws
Wie veel praat, hoort nooit iets nieuws.
Bram Hubregtse

Spiritueel
Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.
Pierre Teilhard de Chardin

Verlichting
Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting.
Lao Tse

Grenzen
De woede die je voelt door een ander, geeft precies aan hoever je over je eigen grenzen bent gegaan.

Tijdelijk verblijf
Een mensenleven in deze wereld is niet meer dan het tijdelijk verblijf van een gehaaste reiziger.
Confucius

Redenen en rede
Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.
Blaise Pascal

Eigen vleugels
Geen vogel vliegt te hoog als hij met zijn eigen vleugels vliegt.
William Blake Wie je wilt zijn
Verander je leven door te zijn wie je wilt zijn.

Licht
Elk lichtje, hoe klein ook, is een daad tegen de duisternis.
Hans Silvis

Tijd
Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn. Tijd is geen snelweg tussen wieg en graf, maar ruimte om te parkeren in de zon.

Bedachtzaamheid
Bedachtzaamheid is gelijk een parachute. Het zorgt voor een bewuste vertraging zodat je meer opmerkt.
Chögyam Trungpa

In ons
Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt.
Ralph Waldo Emerson

Vriend
Een echte vriend is iemand die vraagt hoe het met je gaat, en ook nog wacht op het antwoord.
Ferry Maat

Besluit
Niets kalmeert zozeer als een genomen besluit.

Verbeelding
Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis.
Stephen Covey

Wijzer
Een mens moet zich nooit schamen om te bekennen dat hij ongelijk had. Daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was.
Alexander Pope, 1688-1744

Improvisatie
Ik dacht dat het leven veel exacter in elkaar stak, maar het blijkt één grote improvisatie te zijn.
Harry Mulish

Gevoel
Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte.
Hans de Ruiter

Het leven vinden
We moeten bereid zijn het leven dat we gepland hebben op te geven, om het leven te vinden dat op ons wacht.
Thomas Merton

Visie
Ware visie is het vermogen om het onzichtbare te zien.
Jonathan Swift

Tot in het oneindige
Elk bereikt doel is weer het begin van een nieuwe tocht, en zo tot in het oneindige.
Arthur Schopenhauer

Wind van verandering
Als er een wind van verandering waait, bouwen sommigen schermen. Anderen bouwen windmolens.

volheid van de leegte
Wie de melodie van de stilte kent, kent ook de volheid van de leegte.
Paul van den Bergh

Wie je wilt zijn
Als je kunt zijn wie je bent, kun je ook worden wie je wilt zijn.

Verwijt en verlangen
Achter ieder verwijt schuilt een verlangen.
Bart van Leeuwen

Horen en luisteren
Negentig procent van de mensheid kan horen, misschien tien procent kan ook luisteren.
Sean Davies

Verduistering en verlichting
De zon is dikwijls voor mij verduisterd, maar ze is altijd weer voor me doorgebroken. Hoe vaker ze onderging, des te lichter en laaiender ging ze weer op.
Jacob Boehme

Op- en ondergaan De zon gaat op hetzelfde punt op als waar ze ondergaat. Net zoals de zon nooit werkelijk ondergaat, komt er ook nooit een eind aan de reis van onze ziel.
Mansukh Patel

Duur geluk
Wanneer geluk duur is, is het van slechte kwaliteit.
Robert de Niro

specialiseren in het onmogelijke
Wat wij nodig hebben, zijn meer mensen die zich specialiseren in het onmogelijke.
Theodore Roethke

Verlies en gewin
Als je verliest, verlies dan niet de les.
Indiase mantra-tekst

Spirituele sterfte
Iedere keer dat je niet je innerlijke gids volgt, voel je een verlies van energie, verlies van kracht, een gevoel van spirituele sterfte.
Shakti Gawain

Sterken kunnen vergeven
Vergeven is een kenmerk van de sterken.
Mahatma Ghandi

Niet botsen
Als je niet in beweging bent, loop je nergens tegenaan.
Margriet van Dooren

Onderschatting
Jezelf afmeten naar je geringste daad is de kracht van de oceaan bepalen naar de luchtigheid van haar schuim.
Kahlil Gibran

Zelfbescherming
Om niet opgevreten te worden, loopt menig schaap in een wolfsvacht rond.
C. Guirlande

Bescheidnheid
Je kleiner voordoen dan je bent, bewijst de wereld geen dienst.
Nelson Mandela

Vergissing
Men vergist zich nooit zo gemakkelijk als wanneer men denkt de weg te kennen.

Vriendelijk woord
Zoals één zonnestraal een bloem doet opengaan, kan een vriendelijke woord een gezicht doen stralen.
Paul van den Bergh

Genegenheid
Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede.
Dalai Lama

Groei
Niemand keert van een reis terug zoals hij vertrokken is.
Yvette Moerings

Kiezen
Kies met je hart. Je verstand is om keuzes te begrijpen, niet om ze te maken.
Uit magazine 'Happinez'

Nadenken
Het vergt minder geestelijke inspanning om iets te veroordelen dan erover na te denken.
Emma Goldman

Met vertrouwen
Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.
A. Schweitzer

Onthullend
Omstandigheden maken de mens niet; ze onthullen hem.
J. Bommerez & K. van Zijntveld

In de rug
Je hebt het verleden niet achter je rug; je hebt het in je rug.
Hans Van Mierlo

Geluk is een schaduw
Geluk is geen mooie vlinder waar je achteraan moet rennen maar een schaduw die je volgt als je er niet aan denkt.

Aanvaarden
Het geluk ligt in het aanvaarden van de werkelijkheid.

Hebben
Hebben berust op geven, niet op krijgen.
Pieter Smit

Het hart thuis
Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gezicht, die bewijst dat het hart thuis is.
Rabelais

Vreemde vormen
Wat onderdrukt wordt, neemt vreemde vormen aan.
Jan Huinck

Koesteren
Al het lijden van de wereld komt voort uit het koesteren van zichzelf; al het geluk uit het koesteren van anderen.
Dalai Lama

Thuis alsof op reis
De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is.
Godfried Bomans

Bergen verzetten
Bergen verzet je door elke dag kleine keien te verplaatsen.

Zie ook Dagelijkse Gedachte