Citaten van Eckhart Tolle

Uit 'De kracht van het nu':

Zo belangrijk!
Jij bent hier opdat het goddelijk doel van het universum zich kan ontvouwen. Zo belangrijk ben je!

Sterven voor je dood
De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen dat je niet bent. Het geheim van het leven is te sterven voor je dood, en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.

Als je de binnenkant go(e)d krijgt
Het is heel goed om jezelf geregeld de volgende vraag te stellen: voel ik me op dit moment op mijn gemak? Je kunt ook vragen: wat gaat er op dit moment in me om? Wees minstens zo geïnteresseerd in wat er in je omgaat als in wat er buiten je gebeurt. Als je de binnenkant goed krijgt, komt de buitenkant vanzelf goed. De primaire werkelijkheid zit in je, de secundaire werkelijkheid buiten je.

Psychische vervuiling
De vervuiling van de planeet is slechts de uiterlijke weerschijn van een innerlijke psychische vervuiling: miljoenen onbewuste personen die niet de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun innerlijke ruimte.

Zo binnen, zo buiten
Zo binnen, zo buiten: als mensen de vervuiling in hun binnenste opruimen, stoppen ze ook met de uiterlijke vervuiling.

Cyclus
Het is niet waar dat het opgaande deel van de cyclus goed is en het neergaande deel slecht, dat is alleen zo in het oordeel van het verstand. Groei wordt gewoonlijk beschouwd als positief, maar er is niets dat altijd kan blijven groeien. Als groei, in wat voor vorm dan ook, zou doorgaan, zou het uiteindelijk uitmonden in iets monsterachtigs en destructiefs. De ontbinding is nodig om ruimte te maken voor nieuwe groei. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Het neerwaartse deel van de cyclus is absoluut noodzakelijk voor spirituele groei.

Het wonder van de overgave
Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede. Dat is het wonder van de overgave.

Niets is zoals het lijkt
Niets is zoals het lijkt. De wereld die je schept en ziet door je ikzuchtige verstand, kan een heel onvolmaakte plek lijken, zelfs een tranendal. Maar wat je ziet, is slechts een soort symbool, net als een droombeeld. Het hangt ervan af hoe je bewustzijn de moleculaire energiedans van het heelal interpreteert en ermee omgaat. Deze energie is de grondstof voor de zogenaamde stoffelijke werkelijkheid. Je ziet die als lichamen en geboorte en dood, of als een strijd om het bestaan. Er is een oneindig aantal volkomen verschillende interpretaties, volkomen verschillende werelden mogelijk, en die bestaan ook, en dat alles is afhankelijk van het waarnemende bewustzijn. Elk wezen is een brandpunt van bewustzijn, en elk brandpunt schept zijn eigen wereld, hoewel al deze werelden met elkaar verbonden zijn.

Pagina bijgewerkt 27 april 2003.