© Copyright

Pagina's van deze site of gedeeltes daarvan en foto's mogen worden gekopieerd, mits met duidelijke bronvermelding en/of voorzien van een link naar deze site. Teksten, foto's en gedichten mogen niet voor handelsdoeleinden worden afgedrukt en gekopieerd.

Republishing of parts or photographs of this site is allowed, but only with explicit mentioning of this source site and if possible with a link to it. Making use of any part or photograph of this site for commercial interest is forbidden.