Info Marle

Wikipedia: Marle is een buurtschap in de gemeente Olst-Wijhe. Het ligt in een stukje Overijssel aan de westkant van de IJssel en telt ongeveer twintig woonhuizen en een aantal verspreide boerderijen. Het inwoneraantal schommelt rond de zeventig. Marle heeft in de verkiezingstijd het kleinste stembureau van Nederland met ca. 50 stemgerechtigden en komt daarmee wel in het nieuws. Het stembureau is al sinds 1948 gevestigd in hetzelfde woonhuis. Het haalt doorgaans een zeer hoge kiezersopkomst. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 2010 was dat 123 procent. In de buurtschap staat de korenmolen De Vlijt.

Site Gert Hardeman