Wifi: router en accesspoint

Update 2019:
Een mesh-systeem, twee of meer wifi-zenders worden in mesh geschakeld, werkt bij mij van stonden aan heel goed. De hieronder beschreven problemen doen zich niet meer voor. Ik gebruik een Fritzbox (7581) met een repeater van hetzelfde merk.


Wifi wordt veel gebruikt. Mijn ervaringen met openbare wifi, bijvoorbeeld op terrassen en in restaurants en hotels, zijn over het geheel niet best. Vaak is het zelfs niet mogelijk om te verbinden. Thuis wil ik het graag goed hebben. Een aantal dingen valt me op.

Thuis heb ik een router van mijn provider en een oude router die staat ingesteld als tweede accesspoint, dus met uitgeschakelde DHCP-server en aangesloten via één van de switchpoorten, d.w.z. van LAN(1) naar LAN(1). Het geheel van instellingen van ip-adressen begrijp ik bepaald niet. Ik heb geen uitleg gevonden die mij helpt die materie goed te doorgronden. Wat ik theoretisch begrijp, is dat sommige routers simpelweg in bridgemode kunnen worden aangesloten. Zo niet: DHCP-server uit (disabled) op tweede router, zorg dat beide routers een lokaal IP-adres hebben in hetzelfde subnet (d.w.z.: de eerste drie getallen moeten overeenkomen, bijvoorbeeld 192.168.1.1 en 192.168.1.2) en idem voor de adressen die door de DHCP van de eerste router worden uitgedeeld (in het voorbeeld: van 192.168.1.3 tot 192.168.1.254). Kies dezelfde SSID en hetzelfde password (of niet, zie hieronder) en hetzelfde securitytype, maar een verschillend kanaal. Een bekende heeft e.e.a. voor mij ingesteld en het werkt naar behoren. Althans ...

Mijn router en het accesspoint hebben verschillende namen (SSID's). Ik heb ook gekozen voor verschillende sleutels. Voordeel van verschillende SSID's is dat gezien kan worden met welk toegangspunt een apparaat contact heeft. Echter, waar de ene zender te zwak wordt om te kunnen werken, schakelen onze apparaten (en die van onze gasten) niet automatisch over op het toegangspunt met het sterkere signaal (terwijl dat toegangspunt wel in het apparaat is opgeslagen). Internet werkt dan niet meer, maar onze apparaten blijven hardnekkig op het te zwakke signaal gefixeerd tot ze handmatig worden omgeschakeld naar het andere toegangspunt. Dit in tegenstelling tot de mooie verhalen over automatisch omschakelen naar het sterkste signaal die ik geregeld tegenkom. Ik heb ook geprobeerd voor beide zenders dezelfde SSID en dezelfde sleutel te gebruiken (uiteraard de ene op kanaal 1 en de andere op 11), maar ook dan wordt nooit automatisch omgeschakeld. Alleen de internettoegang houdt bij verplaatsing naar de andere router op. Overigens wordt er ook niet automatisch naar mobiele data omgeschakeld zolang het eigen wifibereik niet totaal is weggevallen. En van buiten terug in huis komend, wordt pas van mobiele data naar wifi overgeschakeld op het moment van eerste gebruik van de telefoon(s), ook als dat pas de volgende dag is. Onze telefoons hebben een zogenaamd 'slimme netwerkwissel', voor optimaal benutten van de beschikbare wifi- en mobieledataverbindingen. Bij ons schakelt in de beschreven situaties de telefoon slechts over naar het providernetwerk en negeert hardnekkig de beschikbare sterkere wifi-verbinding. Slim dus ten behoeve van de netwerkproviders.

Het verhaal komt overeen met wat mijn telefoons in het buitenland soms doen. 'Netwerk' staat op automatisch, het bereik valt weg en ik word gewoon onbereikbaar, terwijl, als ik handmatig naar netwerken zoek, omgeschakeld kan worden naar providers (soms meer dan één) die ter plekke wel een sterk bereik hebben. Het verschil met wifi thuis is dat het daar nooit automatisch omschakelt, terwijl de omschakeling tussen buitenlandse providers bij tekortschietend signaal vaak ook wel goed gaat. In grensgebieden blijven mijn telefoons hangen op de provider van het te verlaten land totdat er daarvan enige tijd totaal geen signaal meer is (melding: alleen noodoproepen). In de praktijk betekent dat een minutenlange en indien wandelend onderweg een zomaar uren durende onbereikbaarheid, als althans niet handmatig wordt omgeschakeld naar een ander netwerk.

Mocht iemand bruikbare tips hebben, dan houd ik me aanbevolen.

- -

Pagina gemaakt 19-4-2016, laatst bijgewerkt 14-4-2020.