Weblog Gert Hardeman, overzicht (min of meer) zakelijke items op trefwoord

- - -

10-2021: Dit weblog, dat ik nog slechts beperkt bijhoud, is voor het deel met algemene zakelijke informatie in feite een naslagwerkje voor mezelf. Het is niet compleet. Ook zullen niet altijd de nieuwste ontwikkelingen beschreven zijn. Ik hoop desondanks dat hier en daar ook een ander er iets aan heeft. Alle behandelde items zijn naar beste weten geschreven. Ik kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor omissies en onjuistheden. Treft u die aan, dan verneem ik graag van u.
Gert Hardeman

0900-nummers (4) --- (3) --- (2) --- (1)
18 jaar (1)
Aanbetalen (1)
Aandacht (1)
Aanmaning (1)
Aansprakelijkheid (1)
Aanverwantschap (1)
Abonnementen zie opzeggen
ACM (1)
Afgiftetarief (1)
Aflosboete (1)
Agressie (2) --- (1)
AH zie Albert Heijn
Alarmcentrales (1)
Albert Heijn (1)
Alcohol (1)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (1)
Alimentatie (1)
Allergie (1) --- (2)
Alternatieve geneeswijzen (1)
Alzheimer (1)
Amalgaam (1)
ANBI zie goede doelen
Annuleringsverzekering (1)
Apotheken (1)
Armoede zie ongelijkheid
Aruba, vakantie-ervaringen (1)
Asielzoekers (1)
Assertiviteit (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Auteurswet (1)
Auto in EU (1)
Auto: rijklaarkosten (1)
Autodiefstal (1)
Autohuur (1)
Autonavigatie (1)
Autonomie (1)
Autorijden (1)
Autoriteit Consument en Markt zie ACM
Autoschade (1)
Autoverzekering (1)
Autowegen (1)
AVG (1)
Avondmaal (1)
Bagage zoek (1)
Banken (1)
Bankklachten (1)
Bankkosten EU (1)
BDE zie bijnadoodervaringen
Bedwantsen (1)
Begrafenispolis (1)
Begraven (1)
Bel-me-niet (4, bij Filters) --- (3) --- (2)
Belangeloosheid (1)
Belastbaar inkomen (1)
Belastingdienst (4) --- (3) --- (2) --- (1), zie ook bij toeslagen
Belastingtelefoon (1)
Beltarieven zie telecom (EU) en telecom buitenland
Benzineverbruik (1)
Berichtenbox (1)
Betaalde sms-diensten (1)
Betaalverzoek (1)
Bevrijdingsdag (1)
Bidden (1)
Bijnadoodervaringen (1)
Bijstandswet (1)
BKR (2) --- (1)
Bloedband (1)
Bloedverwantschap (1)
Bol.com (2) --- (1)
Brandstofverbruik (1)
Briefgeheim (1)
Brillen (2) --- (1)
Broeikasgas zie ook CO2
Bureaucratie (2) --- (1)
CAK (1)
Canarische Eilanden, autonavigatie (1)
Cannabis (1)
CBF zie goede doelen
CBS (1)
CCleaner (1)
Centraal Bureau Statistiek zie CBS
Christendom (3) --- (2) --- (1)
CO-melders (1)
CO2 (7) --- (6) --- (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Collect call (1)
Collectes (1)
Colportage (1)
Compensatie bij stroomuitval (1)
Compensatie bij telecomstoring (1)
Compensatie bij vluchtvertraging zie bij Vluchtvertraging
Computertips (1)
Commercie (1)
Consumentenkoop (1)
Contra-expertise (1)
Contracten zie opzeggen
Contrails (1)
Conversion (1)
Cookies (1)
Coronavouchers (1)
Creditkaart (1)
Dagattracties (1)
Daklozenkrant (1)
Datalek (1)
dB(A) (1)
Depressie (1)
Derde wereld (1)
Deurwaarder (1)
Dialoog (1)
Dodenherdenking (2) --- (1)
Drempelinkomen (1)
E10 (1)
E-mailgeheim (1)
E-reader kopen (1)
Echtscheiding (1)
Economie (1)
Eenmalige incasso (2) --- (1)
Eieren, codes (1)
Eigenwoningforfait (1)
Elektra zie stroom
Elektronische-berichtengeheim (1)
Emotionaliteit (1)
Energielabel koelkast (1)
Energielabel woning (1)
Energieleverancier (1)
EPGV (1)
Erfrecht (1)
EU (1) - zie ook beltarieven
EU-Claim zie Vluchtvertraging
Eurocrisis (1)
Eurozone (1)
Examenvrees (1)
Extremisme (1)
Felstivalterreur zie bij geluidhinder
Fiets verwijderd? (1)
Fietsenregister.nl (1)
Fietsknooppunten (1)
Fijnstof (2) --- (1)
Filters (1 bij Filters)
Flitslocaties (1)
Fooien (1)
Fotografie (1)
Fraudehelpdesk (1)
Frequenties (1)
Garantie (1)
GBA (1)
Gebed zie bidden
Gebedsgenezing (1)
Geldautomaten (1)
Gelegenheidsangst (1)
Geloof (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Geluidhinder (9) --- (8) --- (7) --- (6) --- (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Geluidsniveau (1)
Gemeentelijke Basis Administratie zie GBA
Gentechnologie (1)
Geregistreerd partnerschap (1)
Geschillen (1)
Geschillencommissies zorg (1)
Gesprekstarieven zie telecom
Geweld (1)
Geweldsmisdrijven (1)
Gezondheidszorg (2) --- (1)
Goede doelen (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Glyfosaat (1)
GSM (1)
Hoax (1)
Homoseksualiteit (1)
Honger (1)
Hoogtebestand Nederland zie Nederland
Houdbaarheid (1)
Houtrook zie fijnstof
Huis kopen (1)
Huishoudelijke hulp (1)
Huurauto (1)
Huurtoeslag (1)
Huurwaardeforfait (1)
Huwelijk(se) voorwaarden (1)
ID zie Identiteitsfraude
Identiteitsfraude (1)
iDIN (1)
Imap (1)
Implantaat kaak (1)
Inboedelverzekering (1)
Inbraken (1)
Incasso (2) --- (1)
Incassobureaus (1)
Inkomensontwikkeling (1)
Internetaankopen zie webwinkelen
Internetoplichting (1)
Internetstoring (1)
IS (1)
Islamitische Staat zie IS
Jeugdloon zie minimumjeugdloon
Journalistiek (1)
Kaakimplantaat (1)
Kamer(ver)huur (1)
Kiala (1)
Kifid zie bankklachten
Kinderalimentatie zie bij kindregelingen
Kinderdoding (1)
Kinderopvang (1)
Kindregelingen (1)
Klacht zorg (1)
Klantenservice (1)
Kleurtemperatuur (1)
KLPD (1)
Knooppunten fietsroute (1)
Koelkast: energielabel (1)
Koffer kwijt zie ruimbagage
Koffie (1)
Kooldioxide zie CO2
Koolmonoxidemelders (1)
Koop buiten de winkelruimte (1)
Koop op afstand (1)
Kopie ID zie identiteitsfraude
Kredietregistratie zie BKR
Kunstlicht (1)
Kwalificatieplicht (1)
Landbouwgif (2) --- (1)
Laptop kopen (1)
LED-verlichting (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Leerplicht (1)
Letselschade (1)
Levensverwachting (2) --- (1)
Lonen NL (1)
Luchtkwaliteit (1)
Luchtvaart (1)
Luchtvervuiling (1)
Mailgeheim (1)
Makelaar (1)
Mantelzorg (1)
Marie hier
Martelen (1)
Maximum snelheid (2) --- (1)
Mededelingsplicht (1)
Medicijnkosten checken (1)
Meerderjarig (1)
Mensbeeld (1)
Metadata (1)
Microsoft (1)
Mijn Overheid (2) --- (1)
Milieu (2) --- (1)
Miljonairs (1)
Minimumjeugdloon (1)
Mobiel kopen (1)
Mobiele telefoon (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1), zie ook bij telecom
Mondhygiëniste (tarief) (1)
Mulderboetes (2) --- (1)
Namibië (2) --- (1)
Navigatie (1)
Nederlanderschap (1)
Neonicotinoïden zie landbouwgif
Nepshops zie webwinkelen
No-claim zie bij Autoverzekering
Notaris (1)
NS zie spoorwegen
Offerte tandarts (1)
Omroep (1)
Onder invloed (1)
Onderzoekfilter (1) (bij Filters)
Onderzoeksplicht (1)
Ongelijkheid (2) --- (1)
Onroerendezaakbelasting (1)
Ontkerkelijking (1)
Oogmeting (2) --- (1)
Op kamers (1)
Opstalverzekering (1)
Opticiens (2) --- (1)
Optometrist (1)
Opvoeding (2) --- (1)
Opwarming aarde (1)
Opzeggen (3) --- (2) --- (1)
Oral B (1)
Orgaandonatie (1)
Orthodontist (1)
Ov-chipkaart (3) --- (2) --- (1)
Overbelasting (1)
Overgewicht (1)
Overheid zie ook Mijn Overheid
Overlast (1)
Overstappen telecom/internet (1)
OZB (1)
Pakketreis (1)
Parkeerboetes (2) --- (1)
Paspoort (1), zie ook bij Identiteitsfraude
Payment Services Directive (PSD) (1)
Pedagogiek (2) --- (1)
Pedofilie (1)
Pensioen (1)
Persoonsgegevens (1)
Pinbetalingen (1)
Politie (1)
Politiek (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Pop3 (1)
Post.nl (1)
Postfilter (1) (bij Filters)
Privacy (1)
Promillage (1)
Provider telecom/internet (2) --- (1)
PSD2 (Payment Services Directive) (1)
Pyromanie (1)
Recht van verzet, zie Bel-me-niet
Rechtsbijstand (1)
Reïncarnatie (3) --- (2) --- (1)
Reisaanbiedingen (1)
Reisannuleringsverzekering (1)
Reisvouchers (1)
Reizen zie reisaanbiedingen
Rekeningen (1)
Relatieproblemen (1)
Religie (1)
Rijkdom zie ongelijkheid
Rijklaarkosten (1)
Rijksbegroting (1)
Roaming zie telecom buitenland en telecom EU
Roken (3) --- (2) --- (1)
Rookverbod (2) --- (1)
Roundup (1)
Ruimbagage (1)
Samengestelde reis (1)
Samenlevingscontract (1)
Schadefonds (1)
Schade verhalen (1)
Schadeverzekeringen (1)
Schengen (1)
Schenkingsovereenkomst zie bij Goede doelen
Service telecom zie bij telecom
Sjoemelsoftware (1) --- (2)
Slagroom (1)
Smartphone kopen (1)
Sms (1)
Sms-diensten (1)
Snelheid (1)
Snelheidscontroles (1)
Spammail NL (1)
Speekseltest (1)
Spoorwegen (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Spuitbusslagroom zie bij slagroom
Stervensbegeleiding (1)
Storing tv/telecom/internet (1)
Storneren (1)
Straling (1)
Stroomuitval (1)
Studiefinanciering (1)
Suïcide zie zelfdoding
Tabaksrook zie roken
Tablet kopen (1)
Tandartsofferte (1)
Tanken (1)
Tanken buitenland (1)
Tarief mondhygiëniste (1)
Taxitarieven (1)
Telecom (13) --- (12) --- (11) --- (10) --- (9) --- (8) --- (7) --- (6) --- (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1), zie ook onder 0900 (bovenaan pagina) en mobiele telefoon
Telecom buitenland (3) --- (2) --- (1)
Telecom EU (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Telecomstoring (1)
Telefoonfraude (1)
Telefonische klantenservice (1)
Telefoon/tabletreparatie (1)
Telemarketing (1)
Televisie (1)
Testament (1)
TGT zie houdbaarheid
THT zie houdbaarheid
Tikkie (1)
Titaan, titanium (1)
TomTom (2) --- (1)
Toeslagen belastingdienst (1)
Toetsingsinkomen (1)
Topinkomens (1)
Treinvertraging (1)
Uitrit of niet? (1)
Uitvaartpolis? (1)
Uitvaartpolis, waar zit verzekeraar? (1)
UWV-klacht (1)
Vakantiewerk (1)
Verafgoding (1)
Verantwoordelijkheid (1)
Verbruikscijfers auto's zie sjoemelsoftware
Vergoeding bij - zie Compensatie
Verjaring (1)
Verkeer (3) --- (2) --- (1)
Verkeersboetes (2) --- (1)
Verkeersgedrag (1)
Verlichting (1)
Vermogensongelijkheid NL (1)
Verruwing (1)
Vervolgzendingen (1)
Verwantschap (1)
Verzakelijking (2)
Verzamelinkomen (1)
Verzekerde uitvaart (1)
Verzet, Recht van -, zie Bel-me-niet
Verzoening (1)
Vliegtickets (1)
Vliegtuigstrepen (1)
Vluchtvertraging (8) --- (7) --- (6) --- (5) --- (4) --- (3) --- (2) --- (1)
Voeding (2) --- (1)
Vorderingen (1)
Vouchers (1)
Vrije meningsuiting (1)
Vrijwilligersvergoeding (1)
Vrijwilligerswerk (1)
VVD (2) --- (1)
Wangirifraude (1)
Waterschapslasten (1)
Webwinkelen (4) --- (3) --- (2) --- (1), zie ook bij internetoplichting
Wet Maatschappelijke Ondersteuning zie WMO
Wifi (1)
Winstmarges (1)
Wisselwoeker (1)
Witbalans (1)
WMO (1)
Woekerhandel (1)
Woninginbraken (1)
Woning: energielabel (1)
Woonverzekering (1)
Zelfacceptatie (1)
Zelfdoding (2) --- (1)
Ziektekosten (1)
Ziekteverzuim (2) --- (1)
Zorgklacht (1)
Zorgkosten (2) --- (1)
Zorgtoeslag (1)
Zorgverzekering: eigen risico + eigen bijdrage (1)
Zware beroepen (1)
Zwerfaval (1)

-